Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Toni Keski-Liikala tantsutontsa@yahoo.com  tonikeskiliikala.suntuubi.com puh. 040- 575 92 69

 TUNTI- JA KURSSIKUVAUKSET

 Katso sivun reunasta myös kohta "yhteisötanssi"! 

 

Nykytanssi: Tunnilla tutustutaan nykytanssin perustekniikoihin. Tunti sisältää nykytanssille ominaista lattiatekniikkaa, sekä luovia harjoitteita ja improvisaatiota. Lajin perustana toimivat vanhemmat modernin tanssin tekniikat joiden pohjalta on kehitetty uudempia ja vapaampia nykytanssintekniikoita. Nykytanssissa korostuu liikkeen kokonaisvaltaisuus,virtaavuus ja rentouden eri olomuodot. Nykytanssin tekniikka kehittää myösvartalon hallintaa, ryhtiä, koordinaatiota ja musikaalisuutta. Lajille on tyypillistä myös tilan ja korkeustasojen monipuolinen käyttö. Nykytanssitunnilla syvennetään kehotietoisuutta ja kehitetään liikelaajuutta ja ilmaisukykyä.

Improvisaatio: Improvisaatio-tunnilla tanssia lähestytään ensisijaisesti esittävänä tanssitaiteen muotona. Asiaan tutustutaan kahden pääteeman kautta : tanssiesityksen kokonaisrakenteen (esim. tarinan), sekä samassa hetkessä syntyvän liikesarjan (instant komposition) hallitsemisesta. Improvisaatio-tunti tukee erinomaisesti koreografisia taitoja, sillä improvisaatiossa tanssija on vastuussa myös koreografiasta. Tunti sisältää lisäksi improvisaatioon pohjautuvan tekniikka-osion, joka perustuu liike-aiheiden kokeilemiseen, kehittämiseen ja itseoivaltamiseen. Improvisaatio on hetkessä elämisen ja oivaltamisen taidetta, jonka takia se syventää myös muilla tanssitunneilla työskentelyä ja ilmaisua.

 

Poikien tanssi: Poikien tunnilla perehdytään tanssiin laaja-alaisesti. Tunnilla lähestytään tanssia tukemalla poikien omaa toimintakulttuuria ja fyysisyyttä. Tunti on yhdistelmä nykytanssin, jazzin, luovan tanssin, sekä street dancen tanssimuotoja. Tavoitteena on kehittää tanssitekniikan alkeita, sekä rytmiikkaa, voimaa, ilmaisua ja kehon hallintaa. Alle kouluikäisten tunnilla on elementtejä myös lastentanssista.  

 

Showjazz: Tunti perustuu jazztanssin perustekniikkaan, jossa tyyli tulee show-elementeistä, kuten musikaaleista ja show-tanssista. Lisäksi satunnaisesti tutustutaan mm. lyrical-, afro-, ja funky- ja disco-jazziin. Tunti sisältää erilaisia rytmi- ja koordinaatioharjoituksia, lihasvoimaa ja notkeutta kehittäviä perussarjoja, piruettiharjoituksia sekä hyppyjä. Tunnilla tehdään lisäksi erilaisia tanssisarjoja ja tilan läpi kulkevia harjoitteita. Tärkeää itse tanssin lisäksi Showjazzissa on eläytyminen, ilmaisu ja esiintyminen.

 

Tanssiteatteri: Tanssiteatteri-kurssilla liikettä lähestytään kertovana taiteen muotona. Juonellisuus on osa tanssiteatterin maailmaa, jota lähestytään mm. improvisaation, äänen (ei laulun) ja tekstien kautta. Myös esiintymistaitoon sanattomana esiintyjänä (eleet, ilmeet, ryhti, liikkumistyyli) kiinnitetään huomiota. Kurssi soveltuu tanssin tai teatterin harrastajille, sekä muille asiasta kiinnostuneille. Verkkarit kannattaa pistää jalkaan vapaamman ilmaisun vuoksi.

 

Lastentanssi: Tunneilla tutustutaan tanssin maailmaan leikin varjolla ja harjoitellaan tanssin kautta ryhmässä toimimista sekä toisten huomioon ottamista. Tuntien tarkoituksena on kehittää lapsen motorisia sekä sosiaalisia taitoja ja antaa iloinen kokemus tanssista. Satujen ja tarinoiden kautta lapsia innostetaan myös omaan luovaan tanssi-ilmaisuun.


Tunneilla keskitytään lapsen perusliikuntataitojen kehittämiseen tanssin kautta sekä luovaan tanssi-ilmaisuun. Tunneilla tehdään opettajan suunnittelemia pikkutansseja, ohjattuja improvisaatioita sekä rytmisiä harjoituksia. Tuntien tarkoituksena on taitojen kehittäminen ja tanssista nauttiminen. (tunti on tarkoitettu 3-6-vuotiaiden eri ikäryhmille)

 

Dance: Tunnin pääpainona ja punaisena lankana toimivat jazztanssin ja nykytanssin tekniikat. Niiden myötä tunnilla harjoitetaan monipuolisesti tanssin kehollista, ilmaisullista ja teknistä hallintaa, jotka toimivat tunnilla välineenä myös muiden tanssimuotojen lähestymiseen: mm. lattareihin, balettiin ja street danceen. Kahden päätekniikan myötä tunti kehittää vahvaa tanssiteknistä perusosaamista. Jazztanssissa painottuu tanssin koordinaatio, rytmiikka ja perinteiset tekniset lähtökohdat. Nykytanssissa lähtökohdat ovat painovoima- ja lattiatyöskentelyssä, vapaassa liikeilmaisussa sekä keholähtöisissä tekniikoissa.

 

Kehonhuolto: Tunnin pohjana toimivat useat eri kehollisuutta tutkivat menetelmät: feldenkrais, alexander-tekniikka, jooga, pilates, release-tekniikka, jne. Harjoitteiden myötä tunti painottuu venytyksiin, kehon linjauksiin, lihastasapainoon, sekä yleiseen olemisen, liikkumisen ja tanssivan kehon ergonomiaan. Tunti soveltuu mainiosti istumatyöläisille, sekä kehontuntemusta edistäväksi oheisharjoitteeksi tanssin ja liikunnan harrastajille. Kehonhuoltotuntien teemat tukevat myös dance-tuntien sisältöä, joten ne toimivat mainiona tuntiyhdistelmänä! Tunti ei edellytä kokemusta tanssin harrastamisesta. Keskeistä on rauhallisuus, omien yksilöllisten kehon tarpeiden kuuntelu ja hyvän kehollisen olon edistäminen myös arkisia tilanteita varten.

 

Lyrical jazz: Lyrical-tunnilla yhdistyvät jazz-, baletti ja nykytanssi, joiden ominaisuuksia yhdistetään toisiinsa. Tunnilla tehdään teknisiä perusharjoitteita, lattian läpi kulkevia sarjoja, sekä tanssisarjaa. Liikekieli on monipuolista aina lattiatyöskentelystä hyppyihin. Liikkeellä on vahva suhde ilmaisullisiin ja tunteisiin vetoaviin lähtökohtiin. Liikekieli on virtaavaa ja tunteisiin vetoavaa. Musiikkina käytetään pääosin hitaampia balladeja.

 

Seniorit: Tunnin sisällössä tanssin tekeminen huomioidaan laaja-alaisesti. Tunti sisältää mm. nykytanssilähtöisiä kehonhuoltoharjoitteita, latinalaistanssien yksin tanssittuja askelsarjoja, jazztanssia, seuratansseja ja jopa luovia harjoitteita. Tuntien sisältöön pääsee myös itse vaikuttamaan. Tavoitteena on kokonaisvaltainen tanssin tekeminen, jossa liikkumisen on tarkoitus olla elämyksellisen hauskaa.

 

Street: Tunti on yhdistelmä USA:n kadulla kehittyneistä tanssityyleistä, sekä niiden uudemmista tyylisuunnista. Koska tanssilajit ovat vaatineet myös katu-uskottavuutta, kuuluu niihin vahvasti henkilökohtaisen tanssityylin kehittäminen, johon myös tunnilla paneudutaan. Hip hopissa on perinteisesti vain yksi tanssin alalaji, breakdance, mutta funky-tyylit ovat yhdistyneet hip hopiin kiinteäksi osaksi, jonka takia tyylilajit helposti sekoitetaan toisiinsa. Hip-hopiksi kutsutaan nykyään myös funk-tanssilajeja.

 

Funk sisältää puolestaan mittavan määrän eri tyyli-lajeja, jotka on jaetaan kahteen pääryhmään: poppingiin ja lockingiin. Popping on pääosin robottimaista tai nestemäistä liikettä muistuttavaa liikkumista, joka perustuu lihasten hallintaan. Locking perustuu nopeisiin liikkeisiin ja niiden yllättäviin pysäyttämisiin. Uudempia, vasta 2000-luvulla syntyneitä alatyylejä ovat mm. krump ja tecktonic. Tunneilla harjoitellaan street-lajeille ominaista liikkumisen tekniikkaa ja niiden yhdistelmiä, freestyleä, sekä tanssitaan erilaisia tanssisarjoja.

 

 

LYHYTKURSSIKOKONAISUUKSIA:

 

Metallijätkät: Metallijätkät on poikien oma tunti, jonka musiikkina käytetään tietenkin metallimusiikkia. Tunnilla perehdytään erilaisiin hyppyihin, temppuihin ja muihin isoihin liikkumistapoihin. Kova meininki on sanomattakin selvää. Pitkä tukka ei ole välttämätön, mutta kannattaa sujauttaa verkkarit jalkaan. Aikaisempaa tanssikoulu-kokemusta ei tarvita.

 

Ota kantaa - ja vähän varvastakin:  Kurssilla käsitellään itselle tärkeitä asioita tanssin keinoin. Liike ja aiheet muodostetaan erilaisten tanssiharjoitteiden avulla pienoisteoksiksi. Teosten aiheita voivat olla esimerkiksi koulukiusaaminen tai luonnonsuojelu, mutta myös iloisemmat aiheet. Kurssilla työskennellään paljon ryhmätöitä tehden. Kurssin tavoitteena on saada eväitä kantaaottavan tanssitaiteen tekemiseen, sekä todeta tanssi yhtenä informaation välineenä. Syntyneet tuotokset esitetään muulle ryhmälle, sekä mahdollisessa näytöksessä. Kurssi on antoisa myös aikuisille!

  

Rock-nykytanssi: Rock-nykytanssi tarjoaa kokonaisvaltaisen liikkumistavan kaikille heille, joilta löytyy jo pienikin kiinnostus tanssilliseen kapinahenkeen! Toni toi tämän tanssimuodon Lontoosta, Pineapple Dance Studiolta. Tunnin liikekieli perustuu nykytanssiin, mutta hillitön fiilis ja vauhti haetaan rock-musiikista. Nykytanssin ei näin ollen tarvitse olla vakavaa, vaan rajoja rikkovaa. Nykytanssille poikkeava musiikki antaa tanssille täysin uusia sävyjä. Liikekielen keskeisimpinä elementteinä ovat pomput, sekä erilaiset swing-liikkeet. Liikettä käytetään toisin sanoen myös tunteen, vauhdin ja vapautumisen välineenä. Musiikkina käytetään uutta ja vanhaa rock-musiikkia, kuten Metallicaa, Suomirockia, sekä ryhmän omia suosikkeja. Tunti soveltuu sekä aloittelijoille, että tanssia aiemmin harrastaneille.

 

 

Huom! Kursseja ei valitettavasti voi tilata laskuttamalla.


©2019 Toni Keski-Liikala - suntuubi.com